17 Квітня 2024, 00:21 | Реєстрація | Вхід


Про нас

ГО «Український Літературний Центр» - культурна організація та online-платформа, яку було засновано 20 листопада 2008 року. На постійній основі Літцентром розробляється та реалізується низка локальних та міжнародних культурних проектів (розважальних, перекладацьких, освітніх, дослідницьких), що спрямовані на розвиток і розбудову спільноти та підсилення літературного професійного середовища України.

Основними напрямами діяльності порталу «LITCENTR» є

1. Популяризація української літератури.

2. Створення єдиного інформаційного поля, регулярне висвітлення та анонсування літературних новин та подій, що відбуваються в Україні. Поширення інформації про українську літературу та її персоналії на місцевому та міжнародному рівнях.

3. Організація літературних заходів, фестивалів, конкурсів, презентацій, вечорів, акцій та культурних проектів задля надання розголосу українській літературі в Україні та за кордоном.

4. Підтримка та популяризація суміжних із літературою, синтетичних напрямів мистецтва: література + театр, фото, музика, відео, візуальне мистецтво та ін. (н-д, Фестиваль відеопоезії CYCLOP).

5. Підтримка наукових досліджень у галузі українського літературо- та мовознавства (н-д, проект Fool of sense)

6. Проведення власних заходів освітнього характеру (лекції, воркшопи, нетворкінги, семінари, презентації тощо) та участь у подібних проектах інших культурних організацій.

7. Створення перекладацьких проектів, що мають на меті поширення та популяризацію української літератури в світі (н-д, Міжнародний перекладацький проект WORDYSSEY).

8. Співпраця та спільні проекти з українськими та міжнародними культурними угрупуваннями, організаціями та Посольствами різних країн в Україні.

9. Видавнича діяльність: публікація інформаційних матеріалів, збірок, перекладів тощо (зокрема, серія електронних книжок ProЛогос, практичні матеріали конгресів та практикумів).


Головною особливістю Літературного порталу LITCENTR  є динамічність та активна позиція дії. Матеріали та проекти ресурсу не носять архівного характеру.  LITCENTR не займається накопиченням текстів, що лежать в мережі мертвим вантажем. На постійній основі порталом розробляється та реалізується низка різноманітних проектів, що тим чи іншим чином пов'язані з Літературою. Така позиція дозволяє здійснювати реальну підтримку сучасної літературної творчості, а також усіх гравців літературного сектору.

About

NGO Ukrainian Literary Center (www.litcentr.in.ua) is a cultural organization and online platform, which was founded on November 20, 2008. On a permanent basis, Litcenter develops and implements a number of local and international cultural projects (entertainment, translation, educational, research) aimed at capacity and community building and empowerment of the literary professional environment of Ukraine.

The main directions of «LITCENTR» platform are

1. Promoting Ukrainian literature and readings.

2. Creating the information field, regular highlighting and announcing literary news and events that take place in Ukraine. Spreading the information about Ukrainian literature and its personnel at local and international levels.

3. Organization of literary events, festivals, competitions, presentations, concerts, cultural events and projects in order to promote Ukrainian literature in Ukraine and abroad.

4. Supporting and promoting art areas related to literature: literature and theater, photography, music, video, visual art etc. (e.g. "CYCLOP" Videopoetry Festival ).

5. Supporting researches in the sphere of Ukrainian literature and linguistics (e.g. "Fool of sense" Project)

6. Holding our own educational events (lectures, workshops, networking, seminars, presentations etc.) and participation in similar projects of other cultural organizations.

7. Сreating translation projects in order to promote and popularize Ukrainian literature around the world (e.g. International Translation Project "WORDYSSEY”).

8. Cooperation and mutual projects with Ukrainian and international cultural groups, organizations and Embassies of different countries in Ukraine.

9. Publishing activity: the publication of information materials, poetry, translations etc.


The main feature of the literature platform «LITCENTR»is its dynamic and active position. Materials and projects of the platform never go into archive. «LITCENTR»does not accumulate texts lying unused somewhere in the Internet. The platform constantly develops and implements a number of different projects related to literature. This position gives real support to modern literature.

Ukrainian Literary Center | Наш 2017

ГО «Український Літературний Центр»: проекти 2017-го року.

Підсумки: 2017-тийДеякі з наших проектів »

                                    

                                   

                                   

                                   

                          

Наші партнери

    Платформа Форум Видавців Польський Інститут Мерідіан Черновіц Книжковий Арсенал Буквоїд Журнал ШО Журнал Личности