19 Травня 2024, 05:00 | Реєстрація | Вхід
Даний розділ складається з 4-х частин та містить словники української мови всіх видів. Списки структуровано за схемою українського лексикографа і бібліотекаря Т. Ю. Кульчицької, розширені за рахунок нових видань і доповнені електронними словниками Ініціативною групою «Перекладачі в дії». Списки організовано за типами словників, а в межах певної рубрики подано як друковані словники за хронологічним принципом, так і електронні словники.
Частина I Частина II Частина III Частина IV

В разі, як вам відомий онлайн-словник, що його не зазначено в розділі, повідомте нас за адресою info@litcentr.in.ua, ми обов’язково додамо його до переліку.

Список словників української мови — Частина II

 • Словники орфоепічні, вимови, наголосів, рим

  • Погрібний М. І., Словник наголосів української літературної мови. — Київ: Рад. школа, 1959 — 603 с.
  • Українська літературна вимова і наголос: Словник-довідник / АН УРСР. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; за ред. М. А. Жовтобрюха. — Наук. думка, 1973. — 724 с.
  • Словник українських рим / АН УРСР. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; уклад. А. А. Бурячок. І. І. Гурин. — Київ: Наукова думка, 1979.
  • Орфоепічний словник: Близько 40 000 слів / укл. М. І. Погрібний. — Київ: Рад. школа, 1984. Словник у форматі djvu.
  • Караванський С., Словник рим української мови. — Львів: БАК, 2004 — 1047 с.
  • Словник «Рими України» — онлайновий словник точних та неточних рим.
  • Онлайн-словник рим української мови. Електронна версія.
  • Український лексикон. Естетичні, мистецькі, лінгвістичні таблиці співзвучних слів : [ритм. словник] / М. А. Зайко. – 2-ге вид., виправ., допов. – Тернопіль : ТзОВ "Терно-граф", 2014. – 444 с. + CD. – ISBN 978-966-457-145-3.
 • Словники псевдонімів, криптонімів

  • Тулуб О. Словник псевдонімів українських письменників: Матеріали. — Київ, 1928. (Близько 1340 псевдонімів).
  • Дей О. І. Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI—XX ст.) — Київ: Наукова думка, 1969. Словник у форматі djvu.
  • Еппель В. Нові матеріали до словника українських псевдонімів / Київський національний університет будівництва і архітектури. — Київ, 1999. (Близько 1400 псевдонімів та криптонімів).
 • Словники синонімів, антонімів, омонімів

  • Словник паронімів української мови / Уклад. Д. Г. Гринчишин, О. А. Сербенська. — Київ: Радянська школа, 1986. — 221 с.
  • Полюга М. М. Словник антонімів: понад 2000 антонімічних пар. — Київ: Рад. школа, 1987. Електронна версія.
  • Караванський С. Практичний словник синонімів української мови, близько 15000 синонімічних рядів. — Київ: СП «Кобза», 1993. Електронна версія. Ще одне посилання.
  • Демська О. М., Кульчицький І. М. Словник омонімів української мови. — Львів: Фенікс, 1996. — 223 с.
  • Куньч З. Словарь русско-украинских языковых омонимов. — Київ: Академія, 1997. — 400 с.
  • Словник синонімів української мови, у 2-х томах / укл. Бурячок А. А., Гнатюк Г.М та ін. — Київ: Наукова думка, 1999.
  • Повний словник антонімів української мови / Калашник В. С., Колоїз Ж. В.; Словник фразеологічних антонімів української мови / Л. М. Полюга. — Київ: Довіра, 2006. — 859 с. — ISBN 966-507-193-9.
  • Словник синонімів української мови: понад 2500 синонімічних гнізд / О. С. Вусик. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2013. — 576с. — ISBN 978-966-10-2353-5.
  • Словники України онлайн: словозміна, синонімія, фразеологія. Електронна версія.
  • Кононенко І., Співак О., Українсько-польський словник міжмовних омонімів і паронімів. – К.: Вища школа, 2008. – 343 с. ISBN 978-966-642-388-X.
  • Kononenko I., Mytnik I., Wasiak E., Słownik tematyczny polsko-ukraiński. – Warszawa: PWN, 2010, 2015. – 550 s. ISBN 978-83-01-16149-1.
 • Словники скорочень

  • Словник скорочень в українській мові: Понад 21000 скорочень / За ред. Л. С. Паламарчука. — Київ: Вища школа, 1988. — 511 с.
  • Словник скорочень української мови на сайті ukrskor.info. Електронна версія.
 • Словники стилістичні

  • І. Огієнко, Український стилістичний словник, Київ, 1924. Завантажити у форматі PDF.
  • Коломієць М. П., Регушевський Є. С. Короткий словник перифраз / За ред. М. М. Пилинського. — Київ: Радянська школа, 1986. — 151 с.
  • Словник труднощів української мови: близько 15000 слів / авт. Д. Г. Гринчишин, А. О. Капелюшний та ін.: За ред. С. Я. Єрмоленко. — Київ: Рад. школа, 1989. — 336 с. ISBN 5-330-00702-X. Завантажити у форматі DJVU.
  • Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Словник-довідник з культури української мови. — Львів: Фенікс, 1996. — 368 с.
  • Бибик С. П., Єрмоленко С. Я., Пустовіт Л. О. Словник епітетів української мови / НАН України. Інститут Української мови. — Київ: Довіра, 1998. — 431 с.
  • Головащук С. І., Словник-довідник з українського літературного слововживання. — Київ: «Наукова думка», 2010. — 432 с.
  • Тріщук О. В. Словник помилкового слововживання в сучасних медіа / О. В. Тріщук, Н. М. Фіголь ; НТУУ «КПІ». — Київ: Політехніка, 2015. — 300 с. — 700 екз. — ISBN 978-966-622-725-9. Завантажити у форматі PDF.
  • Стилістичні терміни, словник на сайті hohlopedia.org.ua. Електронна версія.
 • Словники топонімічні

  • Каталог річок України / Уклад. Г. І. Швець, Н. І. Дрозд, С. П. Левченко. — Київ, 1957. — 192 с.
  • О. Н. Трубачев Обратный словарь гидронимов // Названия рек Правобережной Украины. — Москва: Наука, 1968. — 289 с.
  • Кругляк Ю. М. Ім'я вашого міста: Походження назв міст і селищ міського типу Української РСР. — Київ: Наукова думка, 1978. — 151 с. Завантажити у форматі DJVU.
  • Словник гідронімів України / АН УРСР, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; уклад. І. М. Желєзняк, А. П. Корепанова та ін. — Київ: Наукова думка, 1979. — 780 с. Завантажити у форматі PDF.
  • Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі / АН УРСР, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; Уклад. І. М. Желєзняк та ін. — Київ: Наукова думка, 1985. — 254 с.
  • Горпинич В. О. Словник відтопонімічних прикметників і назв жителів України: У 2 т. — Кіровоград, 1994. — Т. 1. — 160 с. (15000 слів).
  • Худаш М. Л. Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів. Утворення від слов'янських автохтонних відкомпозитивних скорочених особових власних імен / НАН України. Інститут народонавства. — Київ: Наукова думка, 1995. — 362 с.
  • Янко М. Т. Топонімічний словник України: Словник-довідник. — Київ: Знання, 1998. — 432 с.
  • Тищенко К. М. Іншомовні топоніми України: Етимологічний словник-посібник. — Тернопіль, 2010. — 240 с.
  • Лучик В. В. Етимологічний словник топонімів України. — Київ: Академія, 2014. — 544 с. Завантажити у форматі PDF.
  • Київ. Короткий топонімічний довідник. Довідкове видання. — Київ: Видавницво «Павлім», 2003. — 124 с.: іл. — ISBN 966-686-050-3. Завантажити у форматі PDF.
 • Словники жаргонні, сленгові, арго

  • Словник таємної мови українських лірників та шаповалів на сайті litopys.org (близько 1000 слів). Електронна версія.
  • Леся Ставицька Короткий словник жарґонної лексики (3200 слів та 650 стійких словосполучень). — Київ: Критика, 2003. Переглянути онлайн.
  • Словник сучасного українського сленгу / Упоряд. Т. М. Кондратюк. — Харків: Фоліо, 2006 . — 350 с. — ISBN 966-03-3268-8.
  • Лаба: тлумачний словник / Упоряд. Оксана Цеацура (Словник сленгу музикантів: близько 4000 слів). — Київ, 2009.
  • Оксана Цеацура. ЛАБА — Тлумачний Словник Музичного та Митецького Сленгу — Київ, 2009.
  • Антисуржик на сайті Словопедія. Електронна версія.
  • Словар українського сленгу на сайті Словопедія. Переглянути онлайн.
  • Словник жарґонної лексики української мови. Переглянути онлайн.
 • Словники частотні

  • Частотний словник сучасної української художньої прози / За ред. Перебийніс В. C.— К.: Наук. думка, 1981.— Т. 1.— 863 с.; Т. 2.— 855 с.
  • Обернений частотний словник сучасної української художньої прози / уклад. Т. О. Грязнухіна, Н. П. Дарчук та ін. — Київ: Спалах, 1998.
  • Бук С. 3 000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови / Наук. ред. Ф. С. Бацевич.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006.— 192 с.
  • Бук С. 3 000 найчастотніших слів розмовно-побутового стилю сучасної української мови / Наук. ред. Ф. С. Бацевич.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006.— 180 с.
  • Бук С. Частотний словник офіційно-ділового стилю: принципи укладання та статистичні характеристики // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць.— 2006.— Випуск 14.— С. 184—188.
 • Термінологічні | Суспільні науки

  • Тематичний словник-довідник з соціології / За ред. В. В. Кохана. — Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. Завантажити у форматі PDF.
  • Словник іноземних музичних термінів та виразів / Павленко В. — Вінниця: Нова книга, 2005. – 384 с.
  • Словник музикантів України / Іван Лисенко. — К. : Рада, 2005. — 359 с. : іл. — ISBN 966-7087-68-9.
  • Словник опер / Іван Лисенко. — Житомир: Рута, 2014. — 229 с. — ISBN 978-617-581-217-4.
  • Словник українських приватних бібліотек / Іван Лисенко. — К. : Рада, 2009. — 215 с. — ISBN 978-966-7087-84-5.
  • Словник лінгвістичних термінів / Уклад. Д. І. Ганич, І. С. Олійник. — Київ: Вища школа, 1985.
  • Українська фольклористика: словник-довідник / уклад., за заг. ред. М. Чорнопиский. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. — 448 с.
  • Словник античної міфології / Уклад. І. Я. Козовик, О. Д. Пономарів. — Київ: Наукова думка, 1985. — 235 с.
  • Філософський словник / За ред. акад. В. І. Шинкарука. — 2-е перпероб. видання. — Київ: Головна редакція УРЕ, 1986. — 796 с.
  • Філософська думка в Україні : біобібліографічний словник / В. С. Горський та ін. ; ред.-упоряд. М. Л. Ткачук. — К. : Пульсари, 2002. — 244 с.: іл. — ISBN 966-7671-51-8. Електронна версія.
  • Тлумачний словник основних філософських термінів / В. Л. Петрушенко ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2009. — 264 с. — ISBN 978-966-552-828-8.
  • Короткий філософський словник-довідник : понад 1000 термінів / І. П. Чорний та ін. ; ред. І. П. Чорний, О. Є. Бродецький ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці: Рута, 2006. — 285 с. — ISBN 966-568-828-6.
  • Короткий філософський словник іншомовних термінів / Aвт.-уклад. М. С. Скіпа ; Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський інженерно-педагогічний ун-т». — Сімферополь: Кримнавчпеддержвидав, 2008. — 95 с. — ISBN 978-966-354-214-0.
  • Російсько-український словник з фізичної культури і спорту / За ред. В. Г. Осінчука, І. К. Попеску. — Львів: Світ, 1993. — 308 с.
  • Олесь Пошивайло. Ілюстрований словник народної гончарської термінології Лівобережної України (Гетьманщина) / відп. ред. Анатолій Пономарьов. — Опішне : Українське Народознавство, 1993. — 280 с. — ISBN 5-7707-5125-8.
  • Російсько-український словник наукової термінології. Книга 1: Суспільні науки / НАН України. Упоряд. Й. Андерш та ін. — Київ: Наукова думка, 1994.
  • Музичний словник: Репринтне видання 1933 р. / Лисько З. — Київ: Музична Україна, 1994. — 168 с.
  • Російсько-український словник для військовиків: Майже 32000 слів і словосполук / Уклад. А. А. Бурячок, М. Демський, Б. Якимович. — Київ; Львів: Варта, 1995.
  • Словник-довідник з археології / Ред., уклад. Та кер. Авт. Кол. Н. О. Гаврилюк. — Київ: «Наукова думка», 1996. — 430 с.
  • Російсько-український словник бібліотечно-бібліографічних термінів : близько 6700 термінів / М. В. Сташко ; Державний ун-т «Львівська політехніка». Науково-технічна бібліотека. — 2.вид., перероб. і доп. — Львів: БаК, 1996. — 200 с. — ISBN 966-7065-00-6.
  • Релігієзнавчий словник / Укр. Асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії НАН України ; ред.: А. Колодний, Б. Лобовик. — К. : Четверта хвиля, 1996. — 392 с. — ISBN 966-529-005-3.
  • Юридичний словник-довідник / За ред. Ю. С. Шемшученка. — Київ: Феміна, 1996 . — 695 с.
  • Літературознавчий словник-довідник / Ред. кол. Р. Т. Гром'як, Ю. І. Ковалів, В. І. Теремко та ін. — Київ: «Академія», 1997. — 752 с.
  • Малий словник історії України // В. Смолій, С. Кульчицький, О. Майборода та ін. Київ: Либідь. — 1997, 464 с. Електронна версія.
  • Український педагогічний словник / Гончаренко Семен. Український педагогічний словник. — К.: Либідь, 1997. — 374 с.
  • Освіта дорослих: корот. термінол. слов. / Л. Б. Лук'янова, О. В. Аніщенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — Київ ; Ніжин: Лисенко М. М. [вид.], 2014. — 105 с. — ISBN 978-617-640-161-2.
  • Архівістика: Термінологічний словник / Авт.-упорядн.: К. Є. Новохатський, К. Т. Селіверстова та ін. — Київ., 1998. — 106 с. ISBN 966-7250-02-04. Електронна версія.
  • Українсько-російсько-англійський тлумачний словник ділової людини: 15000 / Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу; Уклад. П. Г. Зеленський, О. П. Зеленська. — Київ: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. — 546 с.
  • Англо-український словник ділових термінів: понад 20000 слів з додатками; для економістів, бізнесменів, фахівців фінансово-кредитної сфери, банківської справи, студентів, викладачів, перекладачів; навч. пос. / За ред. С. І. Юрія. — Тернопіль: Карт-бланш , 2003. — 373 с. — ISBN 966-7952-27-4.
  • Українсько-англійський юридичний словник: понад 65 тисяч термінів, слів і словосполучень / Уклад. Карабан В. І. — Вінниця: Нова книга, 2003 — 976 с.
  • Англо-український юридичний словник / понад 65 тисяч термінів, слів і словосполучень / Уклад. Карабан В. І. — Вінниця: Нова книга, 2003 — 1088 с.
  • Шевченко В. М., Словник-довідник з релігієзнавства. — Київ: «Наукова думка», 2004. — 560 с.
  • Шимків Анна, «Англо-український тлумачний словник економічної лексики». Видавничий дім «Києво-Могилянська академія» Київ, 2004, 429 с.
  • Фінансовий словник / А. Т. Ковальчук. — Київ: Знання, 2006. — 287 с. — ISBN 966-346-232-9.
  • Сучасний українсько-англійський юридичний словник: близько 30 000 термінів і стійких словосполучень / І. І. Борисенко та ін. — Київ: Юрінком Інтер, 2007 . — 632 с. — ISBN 978-966-667-269-1.
  • Англо-український юридичний словник: Близько 75 000 термінів / Упорядники: С. М. Андріанов та ін.; За редакцією Л. І. Шевченко. — М. Руссо; К. Арій, 2008. — 552 с. — ISBN 978-966-8959-41-7.
  • Myronova H., Gazdošová O. Česko-ukrajinský právnický slovník./Чесько-український юридичний словник — Brno: Masarykova univerzita, 2009. — 374 s. Завантажити у форматі PDF.
  • Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. — К. : НАДУ, 2010. — 820 с. — ISBN 978-966-619-279-3. Завантажити у форматі PDF.
 • Термінологічні | Природничі науки. Медицина

  • Корисні та рідкісні рослини України : Словник-довідник народних назв / Г. К. Смик. — К. : Українська Радянська Енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1991. — 416 с. — ISBN 5-88500-030-1.
  • Мінералогічний словник (українсько-російсько-англійський) / АН УРСР. Інститут геохімії і фізики матеріалів, Уклад. Є. К. Лазаренко. — Київ: Наукова думка, 1975. — 773 с.
  • Біологічний словник / за ред. I. Г. Підоплічка. — К. : Головна редакція УРЕ, 1974. — Т. 3. — 552 с. 2-е вид. — Київ: Головна редакція УРЕ. 1986. — 680 стор.
  • Російсько-український словник з хемії та хемічної технології: 17000 термінів / Уклад. М. Ганіткевич, А. Зелізний. — Львів: Львівська Політехніка, 1993. — 315 с.
  • Російсько-український словник геологічних термінів: 29000 слів. / Упоряд. Савченко В. І. та ін. — Чернігів: Десна, 1993. — 424 с.
  • Англо-українсько-російський словник з хімії: У 2 книгах / Упоряд. М. Ю. Корнілов та ін. — Київ: Либідь, 1994. — 324 с., 288 с.
  • Українсько-латинський-англійський медичний тлумачний словник: Близько 33000 термінів: У 2 томах — Львів: Вид. Спілка «Словник» Львівського державного медичного університету, 1995. — 651 с., 786 с.
  • Російсько-український тлумачний словник з молекулярної біології / Упоряд. М. Є Кучеренко та ін. — Київ: Либідь, 1995. — 440 с.
  • Російсько-український словник наукової термінології. Книга 2: Біологія. Хімія. Медицина. / НАН України. Упоряд. С. П. Вассер, І. О. Дудка та ін. — Київ: Наукова думка, 1996.
  • Герасименко О. І. Судово-медичний російсько-український словник-довідник. — Київ: Вид. «Право», 1997. — 367 с.
  • Барна М. М. Ботаніка: Терміни. Поняття. Персоналії: Словник. — Київ: Академія, 1997. — 272 с.
  • Російсько-український словник наукової термінології. Книга 3: Математика. Фізика. Техніка. Науки про космос / НАН України. Упоряд. В. В. Гейченко та ін. — Київ: Наукова думка, 1998.
  • Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля: Близько 15 000 термінів. Уклад. Тимотей Балабан. Львів: Видавництво ДУ «Львівська політехніка», 2000. — 400 с.
  • Фізичний тлумачний словник : 6644 статті / М. О. Вакуленко, О. В. Вакуленко. — Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. — 767 с. Завантажити у форматі PDF.
  • Англійсько-український геодезичний словник / Уклад. Заблоцький Ф. Д., Заблоцька О. Ф. — Львів: Видавництво Львівської Політехніки, 2010 — 360 с., ISBN 966-553-864-6.
  • Глосарій термінів з хімії // Й.Опейда, О.Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім.. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет — Донецьк: «Вебер», 2008. — 758 с. ISBN 978-966-335-206-0.
  • Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). У 2-х частинах. / Уклад. О. Кочерга, Є. Мейнарович. ISBN 978-966-382-242-6 (серія).
  • Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). У 2-х частинах. / Уклад. О. Кочерга, Є. Мейнарович. ISBN 978-966-382-242-6 (серія). Частина І — англійсько-українська (близько 150 000 гасел). Вінниця: «Нова книга», 2010, — XXXIV + 1 390 с. ISBN 978-966-382-243-3. Електронна версія.: Частина ІІ — українсько-англійська (близько 150 000 гасел). Вінниця: «Нова книга», 2010, — XXXIV + 1 566 с. ISBN 978-966-382-244-0. Електронна версія.
  • Російсько-український геологічний словник / уклад.: Вовченко Р., Матковський О., Бохорська Л., Полубічко О. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. — 704 с. ISBN 978-966-613-857-9.
  • Віртуальна термінографічна лабораторія з фізики. Електронна версія.
  • Віртуальна термінографічна лабораторія з біології. Електронна версія.
 • Термінологічні | Сільське господарство

  • Словник-довідник з дорадництва / За заг. редакцією Т. П. Кальної-Дубінюк і Р. Я. Корінця. — Львів: НВФ «Українські технології», 2008. — 208 с. — ISBN 978-966-345-168-8. Завантажити у форматі PDF.
 • Термінологічні | Інформатика. Техніка. Мат-ка

  • Stepankowsky, W.J.&M.; American-Ukrainian Nautical Dictionary, New York, Rausen Bros, 1953, 230 p. Завантажити у форматі PDF.
  • Російсько-український сільськогосподарський словник / Уклад. А. П. Білоштан та ін. — Київ: Вид. АН УРСР, 1963. — 438 с.
  • Російсько-український загальнотехнічний словник: Близько 113000 слів / Уклад. Л. І. Мацько та ін. — Київ: Вища школа, 1994. — 173 с.
  • Російсько-український словник з нарисної та прикладної геометрії, загального машинобудування, комп'ютерної графіки: 7000 слів / Упоряд. В. В. Ванін, В. А. Герасимчук. — Київ: Либідь, 1994. — 216 с.
  • Російсько-український математичний словник: Близько 20000 термінів / Уклад. В. Я. Карачун, О. А. Карачун, Г. Г. Гульчук. — Київ: Вища школа, 1995.
  • П'ятимовний тлумачний словник з інформатики / Упоряд. Іваницький Р. В., Кияк Т. Р. — Київ: ВІПОЛ, 1995. — 370 с.
  • Коссак О. М. Англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки: Понад 15000 термінів. — Львів: СП «БаК», 1995. — 304 с.
  • Словник фізичної лексики: Українсько-англійсько-німецько-російський / Уклад. В. Козирський, В. Шендеровський. — Київ: «Рада», 1996. — 932 с.
  • Російсько-український словник наукової термінології. Книга 3: Математика. Фізика. Техніка. Науки про космос / НАН України. Упоряд. В. В. Гейченко та ін. — Київ: Наукова думка, 1998.
  • Е. М. Пройдаков, Л. А. Теплицький, Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування. —Київ: Видавничий дім «СофтПрес», 2005. — 552 с. ISBN 966-530-070-9.
  • Бастун В. М., Григоренко Я. М., Російсько-українсько-англійський словник з механіки. — Київ: «Наукова думка», 2008. — 512 стор.
  • Саврук М. П., Українсько-англійський науково-технічний словник. — Київ: «Наукова думка», 2008. — 912 стор.
  • Гірничий енциклопедичний словник — Донецьк: Східний видавничий дім, 2001—2004. Електронна версія.
  • Англійсько-український словник з математики та кібернетики: біля 50 000 / Уклад. Є. Мейнарович, М. Кратко. — К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2010 — 568 с. ISBN 978-966-569-275-1. Електронна версія.
  • Українсько-російсько-англійський словник зі зварювання (сайт). Переглянути онлайн.
  • Російсько-українсько-англійський словник зі зварювання. Переглянути онлайн.
  • Російсько-українсько-англійський словник з механіки. Переглянути онлайн.
  • Російсько-українсько-англійський словник з радіоелектроніки. Переглянути онлайн.
 • Термінологічні словники онлайн

 • Термінологічні глосарії

Cпільнота «Перекладачі в Дії» у Facebook

Інформація про актуальні можливості, перекладацькі резиденції, конкурси, гранти і освітні заходи

Перейти до групи

Посилання

 • Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України: Український лінгвістичний портал — Словники України Online.
 • Вільні українські електронні тлумачні та двомовні словники та інші ресурси, а також у рубриці «Словники» («Dictionnaires») збірка вільних електронних словників більше ста мов світу на сайті «Лексилоґос» (фр.).
 • Перекладні українсько-іншомовні, іншомовно-українські словники, а також перекладні термінологічні словники на сайті GigaDict.
 • Українські словники он-лайн: орфографічний, тлумачний, синонімів rozum.org.ua.
 • Українські словники на лінгвістичному порталі mova.info.
 • Українські словники на сайті Словопедія.
 • Багатомовний онлайн словник Glosbe.
 • Портал словників української мови СЛОВНИК.ua. Онлайн.
 • Словники української мови онлайн на WorldwideDictionary.org.
 • Книгосховище українського мовця. Велика добірка українських словників, доступних після реєстрації.
 • Короткі українсько-чужомовні словники та інші лінгвістичні ресурси на сайті Романа Захарії.
 • Словники 1882—1945 р. — велика збірка за галузями.
 • Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови на movahistory.org.ua.


Словники — Частина I

1. Тлумачні словники сучасної української мови
2. Словники асоціативні
3. Словники візуальні
4. Словники морфологічні
5. Словники морфемні
6. Словники словотвірні
7. Словники діалектні
8. Словники етимологічні
9. Словники мови письменників, перекладачів
10. Словники ідіоматичні, фразеологічні
11. Словники інверсійні
12. Словники іншомовних слів
13. Словники історичні
14. Словники історичної лексики
15. Словники неологізмів
16. Словники ономастичні
17. Словники орфографічні
Словники — Частина II

1. Словники орфоепічні, вимови, наголосів, рим
2. Словники псевдонімів, криптонімів
3. Словники синонімів, антонімів, омонімів
4. Словники скорочень
5. Словники стилістичні
6. Словники топонімічні
7. Словники жаргонні, сленгові, арго
8. Словники частотні
Термінологічні словники:
9. Суспільні науки
10. Природничі науки. Медицина
11. Сільське господарство
12. Інформатика. Техніка. Мат-ка
13. Термінологічні словники онлайн
14. Термінологічні глосарії
Словники — Частина III

1. Англійська мова
2. Арабська мова
3. Білоруська мова
4. Болгарська мова
5. Грецька мова
6. Грузинська мова
7. Есперанто
8. Іврит
9. Індонезійська мова
10. Іспанська мова
11. Італійська мова
12. Їдиш
13. Китайська мова
14. Корейська мова
15. Кримськотатарська мова
16. Латинська мова
17. Молдовська мова
18. Німецька мова
19. Норвезька мова
20. Перська мова
21. Польська мова
Словники — Частина IV

1. Португальська мова
2. Російська мова
3. Румунська мова
4. Словацька мова
5. Словенська мова
6. Сербохорватська мова
7. Сербська мова
8. Старогрецька мова
9. Старослов'янська мова, церковнослов'янська мова
10. Турецька мова
11. Угорська мова
12. Фінська мова
13. Французька мова
14. Хорватська мова
15. Чеська мова
16. Шведська мова
17. Японська мова

Інші інструменти від «Перекладачів в Дії»