23 Липня 2024, 09:26 | Реєстрація | Вхід
Даний розділ складається з 4-х частин та містить словники української мови всіх видів. Списки структуровано за схемою українського лексикографа і бібліотекаря Т. Ю. Кульчицької, розширені за рахунок нових видань і доповнені електронними словниками Ініціативною групою «Перекладачі в дії». Списки організовано за типами словників, а в межах певної рубрики подано як друковані словники за хронологічним принципом, так і електронні словники.
Частина I Частина II Частина III Частина IV

В разі, як вам відомий онлайн-словник, що його не зазначено в розділі, повідомте нас за адресою info@litcentr.in.ua, ми обов’язково додамо його до переліку.

Список словників української мови — Частина I

 • Тлумачні словники сучасної української мови

  • Грінченко Б. Д. Словарь української мови, т. 1-4. Київ, 1907-09 (багато перевидань). До 68 тисяч реєстрових слів. Онлайн-версія.
  • Словник української мови в 11 томах / Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР / гол. ред. кол. І. К. Білодід. — Київ: Наукова думка, 1970—1980. 134 058 реєстрових одиниць. Онлайн: inmo.org.ua і sum.in.ua.
  • Короткий тлумачний словник української мови. Близько 6750 слів / за ред. Д. Г. Гринчишина. — 2-е вид., доп. і перероб. — Київ: Рад. Школа, 1988.
  • Новий тлумачний словник української мови. 42000 слів: У 4-х томах / Уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. — Київ: вид. Аконіт, 1998.
  • Великий тлумачний словник сучасної української мови / Близько 250 тисяч слів і словосполучень / Автор, керівник проекту і гол. редактор В. Т. Бусел. — Київ, Ірпінь: ВТФ Перун. 2001, 2005. Онлайн: Lingvo.ua і Словопедія.
  • Великий тлумачний словник української мови / Упоряд. Т. В. Ковальова. — Харків: Фоліо, 2005. — 767 с. — (Бібліотека державної мови). — ISBN 966-03-2698-Х с.
  • Великий тлумачний словник. Сучасна українська мова від А до Я / Упоряд. Загнітко А. П. — Донецьк: Вид. «Бао», 2008. — 704 с. — ISBN 978-966-481-019-4.
  • Словник української мови. У 20-ти т. / Український мовно-інформаційний фонд НАН України; за ред. В. М. Русанівського. — Київ: Наукова думка, 2010. — Т.1. А — Б. — 911 с. Онлайновий доступ до перших шести томів. Томи 1-9: Переглянути онлайн.
  • Універсальний словник-енциклопедія (УСЕ) на сайті Словопедія.
  • Словник української мови. Ред. В. В. Жайворонок. — Київ: Просвіта, 2012 — 1320 с. ISBN 978-966-2133-49-3.
  • Вікісловник uk.wiktionary.org. Переглянути онлайн.
  • ГРАК, Генеральний регіонально анотований корпус української мови. Переглянути онлайн.
  • Український національний лінгвістичний корпус. Онлайн.
  • Корпус інтернет-текстів українською мовою. Онлайн.
  • Корпус української мови з порталу Мова.інфо. Онлайн.
 • Словники асоціативні

  • Бутенко Н. П. Словник асоціативних норм української мови. — Львів: Вища школа, 1979. — 120 с.
  • Бутенко Н. П. Словник асоціативних означень іменників в українській мові. — Львів: Вища шк., 1989. — 328 с.
  • Мартінек С. В. Український асоціативний словник: У 2 т. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.
  • Мартінек С. В. Український асоціативний словник: У 2 т. — 2-ге вид., стер. — Львів: Паїс, 2008.
 • Словники візуальні

  • Коломієць М. П. Словник української мови в малюнках. — Київ: Освіта, 1995.
  • Візуальний словник 5 європейських мов. — Ірпінь: Перун, 2007, 1108 с. ISBN 978-569-227-0 (35000 слів, 18 тем, англійська, німецька, французька, іспанська, італійська мови).
  • Fotomova — Фототлумачний словник української мови.
 • Словники морфологічні

  • Граматичний словник української мови: Сполучники / Уклад. Городенська К. — Київ-Херсон: Видавництво ХДУ, 2007. — 340 с.
  • Граматичний словник української літературної мови. Словозміна: Близько 140 000 слів / Відп. ред. Н. Ф. Клименко. — К.: Видавничий дім Д. Бураго, 2011. — 760 с. Електронна версія
  • Словники України онлайн: словозміна, синонімія, фразеологія.
  • Словник.ua: словоформи понад 260 000 слів. Прямий доступ.
  • Українська мова: Словник-довідник уклад.: Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін. Онлайн.
  • Онлайн-словник граматичних форм на сайті oldict.com.
  • Великий електронний словник української мови (понад 327 тис. слів). Онлайн.
 • Словники морфемні

  • Карпіловська Є. А. Кореневий гніздовий словник української мови: Гнізда слів з вершинами- омографічними коренями. — К.: Укр. енциклоп. ім. М. П. Бажана, 2002. — 912 с.
  • Клименко Н. Ф., Карпіловська Є. А., Карпіловський В. С., Недозим Т. І. Словник афіксальних морфем української мови. — К., 1998. — 435 с.
  • Полюга Л. М. Словник українських морфем. — 3-є вид. — К.: Довіра, 2009. — 554 с.
  • Селігей П. О. Етимологічний словник запозичених суфіксів і суфіксоїдів в українській мові. — К.: Академперіодика, 2014. — 324 с. Онлайн.
  • Яценко І. Т. Морфемний аналіз: Словник-довідник: У 2 т. / За ред. Н. Ф. Клименко. — К.: Вища школа, 1981.
 • Словники словотвірні

  • Сікорська З. С. Українсько-російський словотворчий словник. — 2-е вид. — К.: Освіта, 1995. — 256 с.
  • Клименко Н. Ф., Карпіловська Є. А., Кислюк Л. П. Шкільний словотвірний словник сучасної української мови. — К.: Наукова думка, 2005. — 264 с.
 • Словники діалектні

  • Словник полтавських говорів / Уклад. В. С. Ващенко. — Харків, 1960. — 107 с.
  • Лексика Полесья: Материалы для полесского диалектного словаря / АН СССР. Институт славяноведения; Отв. ред. Н. И. Толстой. — Москва, 1968. — 476 с.
  • Словник полісських говорів / Уклад. П. С. Лисенко. — Київ: Наукова думка, 1974. — 260 с.
  • Словник бойківських говірок: у 2 ч. / Ред. кол.: Г.Гнатюк, П.Гриценко, І.Матвіяс, З.Франко; уклад. М. Й. Онишкевич. — Київ: Наукова думка, 1984.
  • Брилинський Д. Словник подільських говірок. — Хмельницький, 1991.
  • Гуцульські говірки: Короткий словник / НАН України. Інститут українознавства імені І. Крип'якевича; Уклад. Г. Гузар, Я. Закревська та ін. — Львів, 1997. — 230 с.
  • Тлумачний словник-довідник гуцульських говірок. - Івано-Франківськ : ІФОЦППК, 2016 - 176с. Завантажити PDF.
  • Гаврило Шило. Наддністрянський регіональний словник. — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2008. Завантажити в форматі djvu.
  • Лемківський словник / 26 000 слів / Ігор Дуда; Астон, 2011. ISBN 978-966-308-397-1. PDF.
  • Лексикон львівський: поважно і на жарт. 2-ге видання. Хобзей Н., Сімович К., Ястремська Т., Дидик-Меуш Г. — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2012, 852 с. ISBN 978-966-02-6477-9.
  • Лемківський словничок. Прямий доступ.
  • Микола Матіїв. Словник говірок центральної Бойківщини. — К.; Сімферополь: Ната, 2013. — 602 с. ISBN 978-966-8926-75-4.
  • Фразеологічний словник лемківських говірок / Г. Ф. Ступінська, Я. В. Битківська; Навчальна книга — Богдан 2013 р. 464 ст. ISBN 978-966-10-2873-8.
  • Словник діалектних слів на сайті proridne.com. Прямий доступ.
  • Русинський діалект української мови: Словник на сайті Словопедія.
  • Короткий словник львівської ґвари на сайті часопису «Ї» (м. Львів). Прямий доступ.
  • Гуцульський словник на сайті kosivart.com.
  • Тлумачний словник львівської ґвари. Матеріал з Вікісловника.
 • Словники етимологічні

  • Rudnyckyj J. B. An Etymological Dictionary of the Ukrainian Language. Part 1-16. — Winnipeg: УВАН, 1962—1977. Словник у форматі DjVu.
  • Іван Огієнко. Етимологічно-семантичний словник української мови. Вінніпег, т. 1 — 4, 1979 — 95. Онлайн: Том 1, Том 2, Том 3, Том 4.
  • Етимологічний словник української мови у семи томах / АН УРСР, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. Головний редактор О. С. Мельничук. — Київ: «Наукова думка», 1982—2012 (вийшло 6 томів). Словник у форматі DjVu.
  • Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі / Відп. ред. О. С. Стрижак. — К.: «Наукова думка», 1985. — 256 с. Словник у форматі DjVu.
  • Тищенко К. М. Іншомовні топоніми України: Етимологічний словник-посібник. — Тернопіль, 2010. — 240 с.
  • Лучик В. В. Етимологічний словник топонімів України. — К.: Академія, 2014. — 544 с. Завантажити онлайн.
  • Лучик В. В. Етимологічний словник топонімів України. — К.: Академія, 2014. — 544 с. Переглянути онлайн.
 • Словники мови письменників, перекладачів

  • Лексика «Енеїди» І. П. Котляревського / Уклад. В. С. Ващенко та ін. — Харків: 1955 — 208 с.
  • Митрополит Іларіон. Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови. — Вінніпеґ: Інститут Дослідів Волині. 1961. 257 с. Завантажити PDF.
  • Словник мови Шевченка / Ред. кол.: В. С. Ващенко (відп. ред.): у 2 томах. — Київ: Наукова думка, 1964. — 484 с., 566 с. Словник онлайн | Шевченківська енциклопедія
  • Словник мови творів Г. Квітки-Основ'яненка: у 3 т. / ХДУ, Ред. Л. В. Венєвцева. — Харків, 1979.
  • Лексика поетичних творів Івана Франка / Упоряд. І. І. Ковалик та ін. — Львів: ЛДУ, 1990. — 263 с.
  • Бук С., Ровенчак А. Он-лайн конкорданс роману Івана Франка «Перехресні стежки».
  • Бук С., Ровенчак А. Частотний словник роману Івана Франка «Перехресні стежки» // Стежками Франкового тексту (комунікативні, стилістичні та лексичні виміру роману «Перехресні стежки»).- Львів: , 2007.— С. 138—369.
  • Бук С. Частотний словник роману Івана Франка "Основи суспільності" : Інтерпретація твору крізь призму статистичної лексикографії.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012.— 264 с.
  • Бук С. Частотний словник повісті Івана Франка "Boa constrictor" (редакція 1884 р.) // Стежками Франкового тексту (комунікативні, лінгвосеміотичні, когнітивні та лінгвостатистичні виміри прози.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.— С. 202-501.
  • Фразеологія перекладів Миколи Лукаша, Словник-довідник. — Київ: Довіра, 2003. Завантажити djvu.
  • Словник мови Стуса на сайті «Словопедія». Ще один лінк.
  • Словарь малороссийских слов Н. Гоголя. Електронна версія.
  • Частотні словники по авторах (Леся Українка, Ліна Костенко, Василь Стус та ін.) на ресурсі mova.info.
 • Словники ідіоматичні, фразеологічні

  • Англо-український фразеологічний словник. Уклав К. Т. Баранцев. Київ, 2005.
  • Німецько-український фразеологічний словник. Уклали В. І. Гаврись, О. П. Пророченко. Том I. А — К. Київ, 1981.
  • Німецько-український фразеологічний словник. Уклали В. І. Гаврись, О. П. Пророченко. Том ІІ. L — Z. Київ, 1981.
  • Олійник І. С., Сидоренко М. М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник. Київ, 1991.
  • Російсько-український фразеологічний словник. В. Підмогильний, Є. Плужник. 1928.
  • Словник фразеологізмів української мови. Київ, 2003.
  • Словник фразеологічних антонімів української мови. В. С. Калашник, Ж. В. Колоїз. Київ, 2004. Переглянути онлайн.
  • Словник фразеологічних синонімів. Коломієць Н. Ф., Регушевський Е. С. Під ред. В. А. Винника. Київ, 1988.
  • Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологічний словник української мови. Київ, 1998.
  • Закревський Николай Васильевич, Словарь малороссийских идиомов, Москва: Университетская типография, 1861.
  • Фразеологічний словник української мови: у 2-х кн. / АН України; Інститут української мови; уклад. В. М. Білоножко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк та ін. — Київ: Наукова думка, 1993.
  • Забіяка В. А., Забіяка І. М. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування. — Київ: Академвидав, 2012, 304 с. ISBN 9789665803836.
  • Словники України онлайн: словозміна, синонімія, фразеологія. Переглянути онлайн.
  • Російсько-український словник сталих виразів — Електронна версія за матеріалами словника І. О. Виргана та М. М. Пилинської.
  • Фразеологічний словник української мови на сайті Словопедія. Переглянути онлайн.
  • Крилаті вислови на сайті Словопедія. Прямий доступ. Ще один лінк.
  • Практичний російсько-український словник приказок. 1929 р. — Г. Млодзинський, М. Йогансена.
  • Російсько-український словник сталих виразів. 1959 р. — І. О. Вирган, М. М. Пилинська.
  • Фразеологічний словник української мови — до 2 000 сталих виразів.
 • Словники інверсійні

  • Інверсійний словник української мови: Методичні матеріали до спецсемінару з українського словотвору / Уклад. С. П. Бевзенко, А. Т. Бевзенко та ін. — Одеса. — 1971—1976 (3 випуски).
  • Інверсійний словник української мови / Уклад. С. П. Бевзенко, О. І. Бондар та ін. — Київ: Наукова думка, 1985.
 • Словники іншомовних слів

  • Словар чужих слів : 12000 слів чужого походження в українській мові / зібрали З. Кузеля, М. Чайковский ; ред. З. Кузеля. — Чернівці: [б.в.], 1910. — V, 365 с.
  • Словник чужих слів, що вживаються в українській мові / склав З. Пиптенко. — К. : Поступ, 1918. — 255 с.
  • Словник чужомовних слів, що увійшли в мову українську / склад. П. Кіянець та ін. — К. : Видавниче Товариство «Час», 1924. — 214 с.
  • Правописний словничок чужомовних слів / І. Бойків і ін. — К. : [б.в.], 1929. — 96 с.
  • Словник чужомовних слів / ред. Бойків І., Ізюмов О., Калишевський Г., Трохименко М. Репринт з вид. 1955 р. — Київ: Музей Івана Гончара, видавнича фірма «Родовід», 1996. — 532 с. DjVu-файл видання 1955 року.
  • Словник чужомовних слів. / ред. Артем Орел. — Нью-Йорк. Ч. 1 : А-К . — 1963. — XV, 480 c. Завантажити PDF; Ч. 2 : Л-С . — 1964. — 388 с. Завантажити PDF: Ч. 3 : Т-Я . — 1966.
  • Словник іншомовних слів. За ред. О. С. Мельничука. — Київ: Головна редакція УРЕ, 1974. — 775 с. (багато перевидань). Онлайн-версія.
  • Словник чужомовних слів і термінів / П. Штепа. — Монреаль, 1977. Онлайн-доступ.
  • Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові: Правопис. Граматика: 10 000 слів / Оксана Миколаївна Сліпушко . — Київ: Видавниче Товариство «Криниця», 1999 . — 507 с. — (Сучасні словники України) . — ISBN 966-95558-5-X.
  • Сучасний словник іншомовних слів: близько 20 тис. слів і словосполучень / НАН України. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. Уклад. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. — К. : Довіра, 2006. — 789 с. ISBN 9665071094.
  • Сучасний словник іншомовних слів / уклад. Л. І. Нечволод, під заг. ред. Тучиної Н. В. – Х.: Торсінг плюс, 2008. – 767 с.
  • Словник англіцизмів. ред. Ярослав Голдованський. Лексикографічно незареєстровані англіцизми. Онлайн-доступ.
  • Словник інтернаціональних терміноелементів грецького та латинського походження в сучасній термінології / І. М. Гнатишена, Т. Р. Кияк. — К. : КМ Academia, 1996. — 203 с.
  • Іншомовні слова: довідник учня : близько 3000 слів / упоряд. Г. А. Домарецька. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 1998. — 144 с. — (Бібліотека учня).
  • Міні-словник італізмів у сучасній українській мові / Дель Ґаудіо Сальваторе ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. — 55 с.
  • Новий словник іншомовних слів : 20 000 сл.: слова та сполосполучення / уклад. і передмова О. Сліпушко. — К. : Аконіт, 2007. — 848 c. — (Серія «Нові словники»).
  • Новий словник іншомовних слів : близько 40 000 слів і словосполучень / Л. І. Шевченко і ін. ; ред. Л. І. Шевченко. — К. : Арій, 2008. — 672 c.
  • Російсько-український словник іншомовних слів : 15 000 слів / уклад. Т. П. Мартиняк ; ред. А. П. Ярещенко. — Х. : Прапор, 1999. — 388 с. — (Від А до Я).
  • Словник іншомовізмів української постмодерної прози / Н. В. Гудима. — Кам'янець-Подільський: Буйницький О. А., 2011. — 203 с.
  • Словник іншомовних слів / Коломієць М. П. — К. : Освіта, 1998. — 190 с.
  • Словник іншомовних слів : 23000 слів та термінологічних словосполучень / уклад. Л. О. Пустовіт та ін. — К. : Довіра: УНВЦ «Рідна мова», 2000. — 1017 с. — (Бібліотека державного службовця. Державна мова і діловодство).
  • Словник іншомовних слів : Близько 10000 слів / Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; уклад.: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута ; ред. Є. І. Мазніченко. — К. : Наукова думка, 2000. — 662 с. — (Словники України).
  • Словник іншомовних слів. Тлумачення, словотворення та слововживання: близько 35 000 слів і словосполучень / С. П. Бибик, Г. М. Сюта ; за ред. С. Я. Єрмоленко. — Х. : Фоліо, 2012. — 622, [1] с. — (Бібліотека державної мови).
  • Словник лексичних кореїзмів українських текстів / Р. Синишин ; ред. Ю. Мосенкіс. — К. : Альфа друк, 2007. — 19 с.
 • Словники історичні

  • «Лексис» Лаврентія Зизанія. «Синоніма Славеноросская» / Підгот. текстів В. Німчук. — Київ: Наукова думка, 1964. — 202 с. Електронна версія.
  • «Лексіконъ славенорωсскїй и именъ Тлъкованїє» Памви Беринди / Підгот. текст В. Німчук. — Київ: Вид. АН УРСР, 1961. — XL, 272 с. Електронна версія.
  • Опытъ южнорусскаго словаря. Трудъ К. Шейковскаго. Въ четырехъ томахъ. Томъ первый: А—З. Выпускъ первый. А—Б. К., 1861.
  • Білецький-Носенко П. Словник української мови / АН УРСР. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; Підготував до випуску В. В. Німчук. — Київ: Наукова думка, 1966. DJVU файл з текстовим шаром та навігацією.
  • Грінченко Б. Д. Словарь української мови, т. 1-4. Київ, 1907-09 (багато перевидань). Ресурс «Словарь української мови» — hrinchenko.com.
 • Словники історичної лексики

  • Історичний словник українського язика / Під ред. Є. Тимченка; укл.: Є. Тимченко, Є. Волошин, К. Лазаревська, Г. Петренко. — К.-Х., 1930-32. — Т. 1. — XXIV + 948 с. Словник у форматі DjVu.
  • Словник староукраїнської мови XIV—XV ст.: У 2 томах / Інститут суспільних наук АН УРСР; Уклад. Д. Г. Гринчишин, Л. Л. Гумецька, І. М. Керницький та ін. — Київ: Наукова думка, 1977—1978. Словник у форматі DjVu. PDF-файли обох томів словника.
  • Словник української мови XVI — першої половини XVII ст. : У 28 Випусках. / НАН України. Інститут українознавства імені Івана Крип'якевича; уклад. Д. Гринчишин, М. Чікало. — Львів, 1994– . Вип. 13: И-І / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича ; редкол. : Д. Гринчишин (відп. ред.), У. Єдлінська, Л. Полюга та ін. – Л., 2006. – 240 с.
  • Словник української мови VI століття / Уклад. Ющук І. П. — Київ: Київський міжнародний університет, 2017. — 352 с. Завантажити PDF.
  • Зведений словник застарілих та маловживаних слів. Електронна версія.
 • Словники неологізмів

  • Відкритий словник новітніх термінів на сайті mova.info. Електронна версія.
  • Словник неологізмів: англо-український / укладачі Зацний Ю. А., Янков А. В. — Вінниця: Нова Книга, 2008. — 360 с. Електронна версія.
  • Нові слова та значення: словник / Ін-т укр. мови НАН України; уклали Л. В. Туровська, Л. М. Василькова. — К.: Довіра, 2008. — 271 с. — (Словники України). ISBN 978-966-507-248-5.
 • Словники ономастичні

  • Власні імена людей: Словник-довідник / Уклад. Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська. — Київ: Наукова думка, 1986. — 310 с.
  • Російсько-український словник: Прізвища, Імена, Імена по батькові; Області; Райони; Міста; Селища міського типу; Села / Упоряд. З. Г. Рикова, Н. В. Щеголівська. — Харків: РПВ «Оригінал», 1997. — 304 с.
  • Словник українських імен / укл. І. І. Трійняк — Київ: Довіра, 2005.
  • Власні імена людей, словник на сайті hohlopedia.org.ua. Електронна версія.
 • Словники орфографічні

  • Голоскевич Г. Правописний словник (за нормами українського правопису ВУАН Харків, 1929 р.) — Нью-Йорк, Сидней, Торонто, Львів: НТШ, 1994. Передмова до словника. Завантажити PDF.
  • Правописний словник української мови. За ред. Яр. Рудницького і К. Церкевича. Нью-Йорк — Монтреаль: Українська Могилянсько-Мазепинська Академія Наук і Науково-дослідне товариство української термінології, 1979.
  • Бурячок А. А. Орфографічний словник української мови: близько 35000 слів. — Київ: Наукова думка, 1995.
  • Український орфографічний словник: близько 165 000 слів / За ред. В. М. Русанівського . — Київ: Дніпро, 2006. — 940 с. — (Словники України). — ISBN 966-507-186-6.
  • Великий орфографічний словник сучасної української лексики, 253 000 слів / зав. ред. С. П. Круть. — Ірпінь: Перун. 966—569-178-3.
  • Івченко А. О. Новий орфографічний словник української мови — Тернопіль: «Навчальна книга — Богдан», 2007. — с. 712. Словник на сайті видавця.
  • Орфографічний словник української мови на сайті Словопедія.
  • Український словник, як додаток до Mozilla Firefox — Український словник перевірки орфографії / Автори: Andriy Rysin, dyedfox. Прямий доступ.

Cпільнота «Перекладачі в Дії» у Facebook

Інформація про актуальні можливості, перекладацькі резиденції, конкурси, гранти і освітні заходи

Перейти до групи

Посилання

 • Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України: Український лінгвістичний портал — Словники України Online.
 • Вільні українські електронні тлумачні та двомовні словники та інші ресурси, а також у рубриці «Словники» («Dictionnaires») збірка вільних електронних словників більше ста мов світу на сайті «Лексилоґос» (фр.).
 • Перекладні українсько-іншомовні, іншомовно-українські словники, а також перекладні термінологічні словники на сайті GigaDict.
 • Українські словники он-лайн: орфографічний, тлумачний, синонімів rozum.org.ua.
 • Українські словники на лінгвістичному порталі mova.info.
 • Українські словники на сайті Словопедія.
 • Багатомовний онлайн словник Glosbe.
 • Портал словників української мови СЛОВНИК.ua. Онлайн.
 • Словники української мови онлайн на WorldwideDictionary.org.
 • Книгосховище українського мовця. Велика добірка українських словників, доступних після реєстрації.
 • Короткі українсько-чужомовні словники та інші лінгвістичні ресурси на сайті Романа Захарії.
 • Словники 1882—1945 р. — велика збірка за галузями.
 • Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови на movahistory.org.ua.


Словники — Частина I

1. Тлумачні словники сучасної української мови
2. Словники асоціативні
3. Словники візуальні
4. Словники морфологічні
5. Словники морфемні
6. Словники словотвірні
7. Словники діалектні
8. Словники етимологічні
9. Словники мови письменників, перекладачів
10. Словники ідіоматичні, фразеологічні
11. Словники інверсійні
12. Словники іншомовних слів
13. Словники історичні
14. Словники історичної лексики
15. Словники неологізмів
16. Словники ономастичні
17. Словники орфографічні
Словники — Частина II

1. Словники орфоепічні, вимови, наголосів, рим
2. Словники псевдонімів, криптонімів
3. Словники синонімів, антонімів, омонімів
4. Словники скорочень
5. Словники стилістичні
6. Словники топонімічні
7. Словники жаргонні, сленгові, арго
8. Словники частотні
Термінологічні словники:
9. Суспільні науки
10. Природничі науки. Медицина
11. Сільське господарство
12. Інформатика. Техніка. Мат-ка
13. Термінологічні словники онлайн
14. Термінологічні глосарії
Словники — Частина III

1. Англійська мова
2. Арабська мова
3. Білоруська мова
4. Болгарська мова
5. Грецька мова
6. Грузинська мова
7. Есперанто
8. Іврит
9. Індонезійська мова
10. Іспанська мова
11. Італійська мова
12. Їдиш
13. Китайська мова
14. Корейська мова
15. Кримськотатарська мова
16. Латинська мова
17. Молдовська мова
18. Німецька мова
19. Норвезька мова
20. Перська мова
21. Польська мова
Словники — Частина IV

1. Португальська мова
2. Російська мова
3. Румунська мова
4. Словацька мова
5. Словенська мова
6. Сербохорватська мова
7. Сербська мова
8. Старогрецька мова
9. Старослов'янська мова, церковнослов'янська мова
10. Турецька мова
11. Угорська мова
12. Фінська мова
13. Французька мова
14. Хорватська мова
15. Чеська мова
16. Шведська мова
17. Японська мова

Інші інструменти від «Перекладачів в Дії»