13 Квітня 2024, 09:43 | Реєстрація | Вхід

Фахові події, оплата праці та доступ до інформації про фахову співпрацю – найбільші проблеми перекладу в Україні

Дода_ла: pole_55 05 Квітня 2017 о 12:07 | Категорія: «Статті» | Перегляди: 5614
Матеріал підготува_ла: Поліна Городиська, Оксана Самара | Зображення: Litcentr


З 15 по 31 березня 2017 року громадською організацією ULC (Litcentr) було ініційовано проведення опитування «Проблеми перекладу в Україні». Цільовою аудиторією анкетування стало фахове коло перекладачів, а також інші гравці книжкового ринку країни, а саме: читачі, видавці, редактори, літературні критики тощо. 

В опитуванні взяли участь 69 осіб, обраних методом вибірки доступних випадків.
Географія: Київ (30.4%), Львів (26.1%), Харків, Полтава, Тернопіль, Вінниця, Луцьк, Черкаси, Дніпро, Ужгород, Івано-Франківськ, Кропивницький, Біла Церква, а також Краків, Варшава, Гнєзно (Польща), Відень (Австрія), Брюссель (Бельгія), Локмарія (Франція), Неаполь (Італія).

Проблеми перекладу в Україні оцінювалися за порядковою шкалою (від 1 до 10, де 1 дуже погано, 10 дуже добре) за 15 показниками. Для забезпечення чистоти результатів аналізу до опрацювання було дібрано відповіді таких трьох груп: перекладачі (38 осіб), читачі (16 осіб), редактори (7 осіб). 

Респондентам було запропоновано оцінити за якістю та доступністю такі показники:
 • Профільна освіта
 • Теорія / наукова база
 • Фахова літературна критика перекладів, огляди перекладної літератури
 • Внутрішня цехова критика перекладів
 • Фахові події / заходи з підвищення кваліфікації
 • Доступ до фахової літератури (з перекладу)
 • Доступ до перекладної літератури
 • Якість перекладів художньої літ-ри, що видаються в Україні за останні 15 років
 • Якість роботи перекладачів
 • Умови праці перекладачів (оплата, строки тощо)
 • Захищеність перекладача в юридичному полі (авторське право, угоди тощо)
 • Видавництва, майданчики для оприлюднення перекладів
 • Преміальний процес
 • Наявність та доступність фахової інфраструктури: наукове та літературне редагування, корекція, промоція текстів тощо
 • Доступ до інформації про готові до співпраці видавництва, перекладачів, грантові програми тощо
Для всіх показників обраховувалося середнє значення оцінки (окремо для кожної групи). Переважно оцінка різних груп збігалася і оцінка одного показника різними групами не відрізнялася. 

Оцінки (середнє)

Перекладачі та редактори в середньому на 1,5 бали вище за читачів оцінили такі показники: профільна освіта (доступність, якість), теорія / наукова база. Перекладачі в середньому на 2 бали вище за інших оцінили такі показники: доступ до фахової літератури (з перекладу), доступ до перекладної літератури. Читачі в середньому на 1 бал вище за інших оцінили видавництва і майданчики для оприлюднення перекладів. Редактори в середньому на 1 бал вище за перекладачів і на 2 бали вище за читачів оцінили захищеність перекладача в юридичному полі (авторське право, угоди тощо).


Висновок. Перекладачі вище за інших оцінюють певні аспекти, ймовірно, через кращу обізнаність щодо перекладацької кухні, а читачі вище оцінюють можливості оприлюднення, ймовірно, через гіршу обізнаність щодо неї.

Найвищі середні оцінки (5-6 балів із 10) отримали такі показники: доступ до перекладної літератури, якість перекладів художньої літ-ри, що видаються в Україні за останні 15 років, якість роботи перекладачів. 


Найнижчі середні оцінки (2-3 бали із 10) отримали такі показники: фахові події / заходи з підвищення кваліфікації, доступ до інформації про готові до співпраці видавництва, перекладачів, грантові програми, а також преміальний процес. Решта 9 показників отримали середні оцінки від 3 до 5 балів із 10.


Висновок. Доступ до літератури – єдине, що оцінюється вище середнього, але й ця оцінка не досить висока. Преміальна складова, фахові події та доступ до інформації про фахову співпрацю – найбільші проблеми перекладу в Україні. Оцінки переважно не підіймаються вище середнього.


Крім оцінювання, респондентів просили визначити проблеми перекладу і шляхи їх вирішення (відкриті питання). Результати аналізувався окремо за групами перекладачів, читачів, редакторів.

Перекладачі


Перекладачі дали 89 відповідей щодо проблем і 79 щодо рішень. Найчіткіше сформульовано такі проблеми: 
 • оплата праці (20% відповідей), 
 • закони й держпідтримка (10%), 
 • підвищення кваліфікації (9%). 
Для виявлення закономірностей решту проблем було об’єднано в групи (одна проблема може входити до кількох груп). Найбільш чисельна група проблем - взаємодія з видавцем (37% відповідей), а саме оплата, терміни роботи, юридичний захист, якість роботи редакторів і видавництв, комунікація перекладач-видавець. 

Друга група проблем окреслює фахову комунікацію (33% відповідей), а саме комунікацію перекладач-видавець, підвищення кваліфікації та обмін знаннями, об’єднання перекладачів у спільноту, прозорість процесів на ринку, фахова критика. 

Третя група проблем стосується ролі інших учасників процесу (20% відповідей), а саме роль читачів, роль держави, роль науковців, якість роботи редакторів і видавництв. Найменш чисельними були групи проблем робочі матеріали (19% відповідей – норми, стандарти, словники, література, теорія, прозорість процесів на ринку), нормативне поле (17% - норми, стандарти, закони, держпідтримка), і освіта (16 % - як базова, та і підвищення кваліфікації).

Висновок. Найбільшою проблемою для перекладачів є оплата праці. Але серед груп проблем лідирують взаємодія із видавцем та фахова комунікація, що тільки частково співпадає із виділеними в першій частині опитування: взаємодія із видавцем має багато різних складових і видається прихованою проблемою перекладацької спільноти. Загалом перекладачі вважають проблемою унормованість праці й вважають, що інші учасники процесу створення перекладних книг доклалися до створення проблем.

Проблеми (% відповідей)

Рішення утворюють зовсім іншу картину. На першому місці за кількістю група, що стосується комунікації (49% відповідей), а саме: об’єднання перекладачів у спільноту, підвищення кваліфікації та обмін знаннями, прозорість та створення онлайн-платформ, комунікація з колегами. 

Взаємодія з видавцем на другому місці (22% відповідей), і стосується вона тільки оплати праці й прозорості комунікацій. Третя група рішень стосується матеріалів (18 %): стандартів і регулювання, словників, онлайн платформ. Найменш чисельними були групи рішень освіта (13% відповідей), інші учасники ринку (10% - промоція, закони, держпідтримка), нормативне поле (10% - стандарти, регулювання, закони, держпідтримка).

Висновок. Хоча найпроблемнішою є взаємодія із видавцями, по ній запропоновано вдвічі менше рішень, ніж по фаховій комунікації, і ці рішення не зачіпають всього спектру проблем. Видається, що обмін інформацією (в т.ч. онлайн) на сьогодні є найнагальнішою потребою для перекладачів.


Читачі


Читачі дали 30 відповідей щодо проблем і 27 щодо рішень. Читачі також вважають оплату праці найбільш проблемним питанням (17% відповідей). Проблеми було об’єднано в наступні групи. Взаємодія з видавцем (33 % відповідей) – а саме оплата, терміни роботи, юридичний захист, якість роботи редакторів і видавництв. По 13 % відповідей набрали групи комунікація, матеріали, освіта. Інші учасники процесу та нормативне поле не входили до кола проблем.

Висновок. Читачі занижують проблеми фахової комунікації й недооцінюють роль нормативного поля та інших учасників процесу. При цьому вони вважають проблемними брак фахівців та розкрутку книг і перекладачів.

Рішення (% відповідей)

Серед рішень однаково привабливими для читачів стали як оплата праці (22% відповідей), так і пошук кращих перекладачів (19%). Найбільше уваги щодо рішень читачі присвятили групі рішень щодо взаємодії з видавцем (52%). Група, що стосується матеріалів, отримала 26% відповідей, група, що стосується комунікації - 22%. Інші учасники, нормативне поле й освіта отримали 11%, 11% і 7% відповідей відповідно.

Висновок. Читачі більшою мірою бачать рішення у взаємодії із видавцем (значною мірою за рахунок кращої оплати), але при цьому вважають, що «проблемних» перекладачів треба замінити а інших.


Редактори


Редактори виділили 18 проблем і 10 рішень, які не розбивалися на групи. Найчастіше як проблему називали якість роботи перекладачів (4 випадки), рішення були розпорошені між різними варіантами. 

Висновок. Для того, щоб визначитися із баченням редакторів, недостатньо даних.

Загальний висновок. Оцінка різних аспектів якості перекладу переважно не підіймається вище середнього. Найбільшими проблемами вважаються оплата праці, фахова освіта, комунікація і взаємодія перекладачів із видавцями. Перекладачі більше схильні шукати рішення у фаховій комунікації між собою, ніж налагоджувати діалог із видавцями і відстоювати бажану оплату праці. 


0 коментарів

Залишити коментар

avatar