26 Травня 2024, 06:26 | Реєстрація | Вхід
/ Філософія та художня культура в хронотопі тех. вузу - 12 Грудня 2019

Філософія та художня культура в хронотопі тех. вузу

Категорія: «Події»
Дата: 12 Грудня 2019 (Четвер)
Час: 11:00
Вартість: за умовами коеференції
Місто: Київ
Місце: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Адреса: пр. Перемоги, 37
Рейтинг: 0.0
Матеріал додав: pole_55
Кількість переглядів: 962


12 грудня 2019 року выдбудеться II Міжнародна науково-практична конференція кафедри філософії КПІ ім. Ігоря Сікорського «Філософія та художня культура в хронотопі технічного вузу». До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти та всі бажаючі. 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Роль художньої творчості у формуванні індивідуальної культури студентів технічних вузів:
 • значення художньої свідомості та чуттєвості в науковому пізнанні й інженерних практиках;
 • колективне та індивідуальне у вільному розвитку цілісної особистості; 
 • творче самовираження особистості в сучасній системі освіти;
 • політехнізм як освітній принцип.
2. Диджитальні технології, арт-практики та соціальна творчість - філософські виміри взаємовпливу:
 • віртуальна реальність та її конструювання у вимірах творчості; 
 • проблема суб'єкта соціальної творчості;
 • чуттєва достовірність та свідома інтерпретація в арт-практиках; 
 • сучасні арт-практики як стратегії творчості.
3. Місто як артефакт: філософсько-мистецький дискурс:
 • мистецькі комунікативні стратегії у розвитку креатосфери міста;
 • значення університету для розвитку креатосфери міста.
4. Естетичне та утилітарне в технічній творчості: 
 • діалектика краси та корисності у технічному дизайні та у програмуванні; 
 • універсальність як умова трансформації технічної діяльності у технічну творчість та науково-технічну творчість; 
 • технічна культура як засіб формування небайдужого ставлення до світу. 
Мови конференції: українська, англійська, російська

Для участі у конференції необхідно до 22 листопада 2019 року за електронною адресою culture.conf.kpi@gmail.com надіслати одночасно в електронному варіанті:
 1. заявку на участь в конференції (див. зразок);
 2. тези доповіді (див. вимоги до оформлення);
 3. відскановану рецензію наукового керівника (для студентів). 
До початку роботи конференції буде опубліковано збірник матеріалів.

Отримання оргкомітетом матеріалів для участі у конференції буде підтверджене нашим повідомленням на вказану вами електронну адресу. У разі, коли ви не отримали підтвердження, просимо звертатись до оргкомітету.

Організатори конференції зберігають за собою право відхилити надіслані матеріали, якщо вони не відповідають проблематиці конференції, неналежним чином оформлені, містять плагіат, обсяг яких перевищено, або які надіслані пізніше зазначеного терміну. 

РОЗМІР ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ СТАНОВИТЬ:

 • Для студентів та аспірантів КПІ ім. Ігоря Сікорського пільгова вартість – 180 грн.
 • Для учасників з України – 240 грн. 
 • Для зарубіжних учасників – 10 євро.
Організаційний внесок сплачується після отримання запрошення за реквізитами, вказаними в ньому. Після оплати оргвнеску необхідно відправити фото або сканкопію квитанції про сплату на електронну адресу culture.conf.kpi@gmail.com.

Організаційний внесок включає вартість програмних матеріалів, збірки матеріалів конференції. Збірку матеріалів можна буде отримати на пленарному засіданні конференції, а також в оргкомітеті конференції. Учасники, які не змогли приїхати на конференцію, але здійснили оплату оргвнеску, можуть отримати збірку тез поштою за власний кошт. 

Програма конференції буде надіслана разом із запрошенням на конференцію.

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок, або за рахунок сторони, що їх відряджає. 

Оргкомітет гарантує поселення іногородніх учасників лише в тому випадку, якщо потреба в поселенні була відмічена в заявці (кількість діб). 

Вимоги до оформлення тез:

 • Текст повинен бути виконаний в Microsoft Word 07-2003&6.0/95 для Windows.
 • Обсяг тексту: до 3 повних сторінок.
 • Через інтервал 1,5, праворуч – ім’я та прізвище автора, e-mail; прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання (для студентів): шрифт Times New Roman, кегль – 14. Наприклад:
Іваненко Іван Іванович,
i.ivanenko@meta.ua
Науковий керівник:
Петренко П.П., к.ф.н., доц., ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Назва доповіді посередині рядка (слова з великої букви, без крапки): шрифт Times New Roman, кегль - 14, жирний. 
 • Через інтервал 1,5 текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал 1,5. 
 • Список використаних джерел (без повторів) додається за необхідністю в кінці тексту під назвою: Список використаних джерел. У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки, наприклад: [1, с.56]. 
 • Кількість співавторів однієї публікації – не більше двох осіб. 

Вимоги до оформлення заявки 

Заявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції 
«Філософія та художня культура в хронотопі технічного вузу»

Відомості про доповідача та тему доповіді:
 1. ПІБ 
 2. Повна назва навчального закладу, в якому навчається/працює учасник конференції
 3. Посада, науковий ступінь, вчене звання
 4. Тема виступу(доповіді)
 5. Контактні телефони (домашній, мобільний), електронна пошта
 6. Форма участі (очна, дистанційна)
 7. Адреса надсилання матеріалів конференції (лише для дистанційних учасників)
 8. Потреба у поселенні (вказати дати приїзду та від’їзду, наприклад: приїзд 11 грудня – ранок, від’їзд 12 грудня – вечір).
 • Назви файлів, що будуть надіслані до Оргкомітету, повинні містити прізвище та ім’я учасника конференції із вказівкою для Заявки – Заявка, для тез – Тези, для рецензії – Рецензія.
 • Тема електронного повідомлення повинна складатися з прізвища та імені учасника конференції, та вказівки «На конференцію з художньої культури».

Контакти:

 • м. Київ, пр. Перемоги, 37, корпус №7, каб. 530 (найближча станція метро –  «Політехнічний інститут»)
 • culture.conf.kpi@gmail.com 
 • Демарьов Олександр Геннадійович (095) 255 49 23
 • Гавва Олександр Володимирович (063) 599 22 39
 • Покулита Ірина Костянтинівна (067) 447 20 47
З повагою, Організаційний комітет


0 коментарів

Залишити коментар

avatar