22 Вересня 2023, 16:54 | Реєстрація | Вхід
/ Філософія і художня література в хронотопі тех. вузу - 8 Листопада 2018

Філософія і художня література в хронотопі тех. вузу

Категорія: «Події»
Дата: 08 Листопада 2018 (Четвер)
Час: 11:00
Місто: Київ
Місце: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Адреса: пр. Перемоги, 37
Рейтинг: 0.0
Матеріал додав: pole_55
Кількість переглядів: 1368


8 листопада 2018 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського на базі факультету соціології і права відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Філософія і художня література в хронотопі технічного вузу». До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти, а також всі бажаючі.

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Художня література як «робітниця на полі людського поступу» 
(І.Я. Франко)
 • художня література як феномен людської культури;
 • становлення й розвиток художньої літератури; 
 • словесність, писемність і література; 
 • художня творчість як відображення та проект соціальної реальності та дійсності; 
 • літературна критика як «рухома естетика» (В.Г. Бєлінський).
2. Мистецтво, художня література, інженерна творчість, технічна освіта: кроскультурний аспект
 • значення фантазії для інженера (В.Л. Кирпичов);
 • політехнізм; 
 • суб’єктність творчості; 
 • творчість як спосіб буття дійсних (цілісних) людини, людей, людства. 
3. Діалектика універсальності й унікальності крізь призму художньої літератури
 • всебічний гармонійний розвиток (цілісність) людини;
 • універсальність як умова трансформації діяльності в творчість.
4. Наукова філософія як засадничий фактор інтеграції духовної, чуттєвої та матеріальної культури 
 • історія наукової філософії; 
 • роль філософії в організації суспільної практики; 
 • місце філософії у технічному вузі.
Мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі у конференції необхідно до 7 жовтня 2018 року за електронною адресою litphilos@gmail.com надіслати одночасно в електронному варіанті:
1. заявку на участь в конференції (див. зразок);
2. тези доповіді (див. вимоги до оформлення);
3. відскановану рецензію наукового керівника (для студентів). 

До початку роботи конференції буде опубліковано збірник матеріалів.
Отримання оргкомітетом матеріалів для участі у конференції буде підтверджене нашим повідомленням на вказану Вами електронну адресу. У разі, коли Ви не отримали підтвердження, просимо звертатися до оргкомітету.

Організатори конференції зберігають за собою право відхилити надіслані матеріали, якщо вони не відповідають проблематиці конференції, неналежним чином оформлені, містять плагіат, обсяг яких перевищено, або надіслані пізніше зазначеного терміну. 

Розмір організаційного внеску становить:

 • Для студентів, аспірантів та викладачів КПІ імені Ігоря Сікорського пільгова вартість – 150 грн.
 • Для учасників з України  – 200 грн. 
 • Для зарубіжних учасників – 15 євро (в гривневому еквіваленті).
Організаційний внесок сплачується після отримання запрошення за реквізитами, вказаними в ньому. Після оплати внеску необхідно відправити фото або сканкопію квитанції про сплату на електронну адресу litphilos@gmail.com.

Організаційний внесок включає вартість програмних матеріалів, збірки матеріалів конференції. Збірку матеріалів можна буде отримати на пленарному засіданні конференції, а також в оргкомітеті конференції. Учасники, які не змогли приїхати на конференцію, але здійснили оплату внеску, можуть отримати збірку тез поштою за власний кошт. 

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок, або за рахунок сторони, що їх відряджає.
Програма конференції буде надіслана разом із запрошенням на конференцію.

Вимоги до оформлення тез

Текст повинен бути виконаний в Microsoft Word для Windows.
Обсяг тексту: до 3 повних сторінок 
Через інтервал 1,5, праворуч – ім’я та прізвище автора, e-mail; прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання (для студентів): шрифт Times New Roman, кегель – 14. Наприклад:
Іваненко Іван Іванович,
i.ivanenko@meta.ua
Науковий керівник: 
Петренко П.П., к.ф.н., доц., ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Назва доповіді посередині рядка (слова з великої букви, без крапки): шрифт Times New Roman, кегель - 14, жирний. Наприклад: 
ДЕНІ ДІДРО: ФІЛОСОФ І ЛІТЕРАТОР 
Через інтервал 1,5 текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал 1,5. 
Список використаних джерел (без повторів) додається за необхідністю в кінці тексту під назвою: Список використаних джерел. У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки, наприклад: [1, с.56]. 
Кількість співавторів однієї публікації – не більше двох осіб.

Вимоги до оформлення заявки 

Заявка на участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Філософія і художня література в хронотопі технічного вузу»

Відомості про доповідача та тему доповіді:

1. ПІБ 
2.  Повна назва навчального закладу, в якому навчається/працює учасник конференції
3.  Посада, науковий ступінь, вчене звання
4.  Тема виступу (доповіді)
5.  Тематичний напрям конференції
6.  Домашня адреса
7.  Контактні телефони (домашній, мобільний), електронна пошта

Назви файлів, що будуть надіслані до Оргкомітету, повинні містити прізвище та ім’я учасника конференції із вказівкою для Заявки – Заявка, для тез – Тези, для рецензії – Рецензія.

Тема електронного повідомлення повинна складатися з прізвища та імені учасника конференції, та вказівки «Філософія і художня література в хронотопі технічного вузу».

Контакти:

м. Київ, пр. Перемоги, 37, корпус №7, каб. 530 
(Найближча ст. метро «Політехнічний інститут»)
litphilos@gmail.com, Демарьов Олександр Геннадійович (093) 288 85 03
З повагою, Організаційний комітет


0 коментарів

Залишити коментар

avatar