31 Січня 2023, 11:07 | Реєстрація | Вхід
Головна » Каталог » Локації » Бібліотеки [ Додати іншу організацію ]


Австрійська бібліотека в Києві

«Локації» | Категорія: «Бібліотеки»
Київська область
Місто: Київ
Адреса: проспект 40-річчя Жовтня, 3
Місткість локації: 50-70 осіб

Тел.: (044) 525 86 42
E-mail: osterbibl@ukr.net
Сайт | Facebook
Рейтинг: 5.0
Кількість переглядів: 1902


Проект «Австрійські бібліотеки за кордоном» виник наприкінці 80-х років за ініціативи Федерального міністерства європейських та закордонних справ Австрії. Місцями створення бібліотек були насамперед університетські міста та бібліотеки переважно в країнах Центральної та Південно-Східної Європи. Пропозицію Відня про створення своїх інституцій в Україні, які репрезентували би сферу науки і культури, українською стороною було сприйнято із захопленням. Тисячі томів історичної та художньої літератури були направлені з Відня в Україну. В листопаді 1992 року Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського отримала від Австрії неоцінений дар - універсальну книжкову колекцію німецькою мовою. Австрійська бібліотека як складова Відділу міжнародної інформації та зарубіжних зв’язків стала механізмом, завдяки якому розпочалася та ведеться наукова та культурна співпраця між Україною і Австрією.

Основні функції та завдання Австрійської бібліотеки

Основною функцією Австрійської бібліотеки у НБУВ, як і всякої бібліотеки, є кумулятивна - збирання, зберігання, бібліотечно-бібліографічне опрацювання і введення до наукового і культурного обігу творів австрійських письменників, мовознавців, літературознавців, філософів, економістів, істориків тощо. Першочерговим завданням Австрійської бібліотеки  є забезпечення науково-дослідних установ, громадських організацій, іноземних  представництв, широкого читацького загалу інформацією про історію, культуру, науку, сучасне життя Австрії.

Напрямки діяльності

Австрійська бібліотека у Національній бібліотеці України ім. В.І.Вернадського, спеціалізована за інформаційним складом через мовну та наукову спрямованість входить до складу Відділу міжнародної інформації та зарубіжних зв’язків і  діє за напрямками:

Наукова діяльність Австрійської бібліотеки спрямована насамперед на виконання основного завдання відділу на найближчі роки – формування інформаційних ресурсів бібліотеки, виконання якого на першому етапі передбачає створення локальних баз даних фонду Австрійської бібліотеки за розділом «Історія Австрії» та «Зарубіжна Австріяка» в Україні. Ці бази даних знаходяться на стадії обробки та наповнення і до кінця поточного року будуть введені в обіг, що забезпечить оперативний доступ до них широкому колу користувачів. і надасть можливість вибіркової інформації на цільові запити за традиційним набором ознак, можливість обміну інформацією між Австрійськими бібліотеками в Україні та за її межами. Популяризація фонду Бібліотеки шляхом організації та проведення наукових конференції, симпозіумів, «круглих столів» за участі вітчизняних та зарубіжних фахівців та публікацій їх результатів у вітчизняній пресі.

Науково-прикладна діяльність – вивчення та аналіз інформаційних запитів користувачів з метою ефективного формування фонду; наукове опрацювання нових надходжень до Австрійської бібліотеки та створення довідково-пошукового апарату.

Науково-інформаційна діяльність – підготовка тематичних довідок; надання широкого спектру інформаційно-бібліотечних послуг - доступ до Інтернет-ресурсів всіх Австрійських бібліотек за кордоном (Österreich-Bibliotheken im Ausland); оперативне задоволення запитів користувачів; надання консультацій з методики бібліографічного пошуку та використання довідково-бібліографічного апарату Бібліотеки; надання методичної допомоги читачам по складанню списків літератури до наукових праць; систематичне поширення інформації та наукових знань за програмою вузів України: «Країнознавство»; «Зарубіжна література»; надання фахових консультацій та допомога при написанні дипломних та курсових робіт, дисертацій; підготовка тематичних та персональних книжкових виставок, що висвітлюють визначні події політичного, наукового та культурного життя Австрії та ювілейні дати діячів країни; з метою пропаганди фонду систематичне проведення виставок нових надходжень.

Результати діяльності

На веб-порталі Федерального міністерства європейських та закордонних справ Австрії www.oesterreich-bibliotheken.at станом на січень 2013 р. представлено біля 1300 позицій, що відображають переклади австрійських авторів, праці з наукових досліджень австрійської літератури та інших галузей знань, здійснених в Україні. Дана інформація активно використовується читачами та користувачами як в Україні, так і за кордоном.

При сприянні та фінансовій підтримці Федерального міністерства європейських та закордонних справ Австрії, Посольства Австрії в Україні, Австрійською бібліотекою було організовано низку українсько-австрійських наукових та культурно-просвітницьких заходів (наукові конференції та симпозіуми, «круглі столи», презентації перекладів австрійських авторів українською та російською мовами), заходи до загальнодержавної акції «Австрія читає» (читання австрійських авторів та конкурси художнього читання студентами-германістами м. Києва).

На базі фонду Австрійської бібліотеки проходять практику студенти - германісти вищих навчальних закладів м. Києва.